23.06.2009 г.
Проектът „Укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България” бе официално закрит след провеждането на семинарите „Одитиране на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд” и „Одитиране на преките селскостопански плащания и изпълнението на общата селскостопанска политика” съответно на 22 и 23 юни   2009 г.  Проектът е финансиран от Фонда за глобални възможности и изпълняван съвместно със Сметната палата на Великобритания.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров изказа задоволството си от продължаващото сътрудничество между двете одитни институции и подчерта, че настоящият проект е реализиран във важен момент, когато България започва да усвоява средствата от европейските фондове.
На закриването на проекта присъстваха г-н Стюарт Питърс - ръководител екип стратегическа политика в Посолството на Великобритания, г-жа Петя Христова от Посолство Великобритания, г-н Гурдип Бамбра, ръководител на проекта от Обединеното кралство, а от българска страна - г-жа Свилена Симеонова, член на Сметната палата на Република България и ръководител на проекта както и двата одитни екипа, осъществили одитите на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд и одита на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури.
Г-н Стюарт на свой ред изрази задоволство, че двата одита са оценени от парламента на Република България като образцови.
 Г-н Бамбра благодари на проф. Димитров и на всички участвали в проекта за  съвместната ползотворна работа и изказа пожелание за нови съвместни проекти между двете институции.