05.07.2007 г.

Делегация на Сметната палата на Република Унгария, водена от нейния президент и председател на Управителния съвет на ИНТОСАЙ д-р Арпад Ковач, е на посещение в България от 4 до 6 юли 2007 г.

На срещата с председателя проф. д-р Валери Димитров и членовете на българската Сметна палата бяха обсъдени темите за взаимоотношенията на одитната институция с одитираните обекти , управлението на публичните финанси, системата за управление на качеството в Сметната палата на Унгария.

На 6 юли, петък, от 10 ч., в Софийския университет, Ректорат, зала №1, д-р Арпад Ковач ще изнесе лекция на тема "Опитът на Унгарската сметна палата при одитиране на средствата от европейските фондове в Унгария".

Д-р Арпад Ковач е избран за президент на Сметната палата през 1997 г. Автор на стотици статии, той получава степента доктор по икономика през 2001 г. През 2003 г. се хабилитира във Факултета по икономика и социални науки на Университета за технологии и икономика в Будапеща. Сътрудничи и членува в колегиалните съвети на висши учебни заведения, професор в университети и колежи.

Д-р Арпад Ковач е председател на Управителния съвет на ИНТОСАЙ от 2004 г. Президент е на Унгарското дружество на финансовите одитори и одиторите в икономическия сектор, и на Съюза на дружествата на икономистите и учените, вице-президент на Унгарското дружество на икономистите