02.07.2006 г.

Президентът на Сметната палата на Република Турция пристигна у нас

02.07.2003 г.

Президентът на Сметната палата на Република Турция Мехмет Дамар е на посещение в Сметната палата на Република България от 4 до 8 юли 2006 г.

Г-н Дамар ще се срещне с председателя и членове на българската Върховна одитна институция (ВОИ). Ще бъдат обсъдени възможностите за по-тясно сътрудничество между двете институции.

Делегация на турската Сметна палата, водена от г-н Дамар, е за втори път на посещение в българската ВОИ. През юни 2003 г. двете страни обмениха опит в областта на организацията на одитната дейност, критериите за избор на обекти за одит, връзките на ВОИ с парламента и подбора и обучението на кадрите.

Г-н Мехмет Дамар е избран през май 2002 г. от Турското Велико народно събрание за президент на Сметната палата на Република Турция. В момента той е  и президент на Организацията за икономическо сътрудничество на ВОИ (ЕКОСАЙ) и съодитор на Азиатската организация на ВОИ (АЗОСАЙ).

Турската сметна палата (ТСП) е създадена с указ на Негово Величество Султан Азиз I през 1862 г. През 1876 г. тя се превръща в конституционна институция. След основаването на Турската Република през 1923 г. е възстановена и запазва статута си.  Тя не подлежи на административен или политически надзор.

Турската сметна палата (ТСП) отговаря за одита на приходите, разходите и имуществото на държавните ведомства, опериращи със средства на основния и спомагателните бюджети. ТСП се състои от колегии,  има и съдебни правомощия. Одитният мандат на Турската сметна палата се осъществява като двуетапен процес: първият етап е одит на отчетите, а вторият е съдебното разглеждане на одитираните отчети.