16.06.2003 г.

Президентът на Сметната палата на Република Турция пристигна на посещение у нас

16.06.2003 г.

Президентът на Сметната палата на Република Турция г-н Мехмет Дамар пристигна на официално посещение в България от 16 до 20 юни 2003г. по покана на българската Сметна палата.

Г-н Дамар ще се срещне с председателя и членовете на българската Върховна одитна институция. Ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете сметни палати. Ще се обсъди и инициативата на българската Сметна палата за организиране на периодични срещи на върховните одитни институции на страните от Югоизточна Европа, на които да се разисква и координира извършването на съвместни одити по общи теми (изпълнение на трансгранични програми и инвестиционни проекти, спазване на митническите режими, опазване на околната среда и др.) 

Президентът на Сметната палата на Република Турция ще се срещне с г-н Юнал Лютфи, заместник-председател на Народното събрание, и с г-н Гьока Хаджипетров, управител на област с административен център гр. Пловдив. Г-н Дамар ще посети Териториалното поделение на Сметната палата в Пловдив, за да се запознае с опита при одита на местните бюджети.

·          

Г-н Мехмет Дамар е избран на 22 май 2002 г. от Турското Велико народно събрание за 33-ти президент на Сметната палата на Република Турция. От 1990 г. до месец май 2002 г. е член на Сметната палата,

Турската сметна палата (ТСП) е създадена с указ на Негово Величество Султан Азиз I през 1862 г. През 1876 г. тя се превръща в конституционна институция. След основаването на Турската Република през 1923 г. е възстановена и запазва статута си.  Тя не подлежи на административен или политически надзор.

ТСП отговаря за одита на приходите, разходите и имуществото на държавните ведомства, опериращи със средства на основния и спомагателните бюджети. ТСП се състои от колегии,  има и съдебни правомощия. Одитният мандат на Турската сметна палата се осъществява като двуетапен процес: първият етап е одит на отчетите, а вторият е съдебното разглеждане на одитираните отчети.