08.09.2005 г.

Президентът на Сметната палата на Република Словения идва в България

08.09.2005 г.

Делегация, водена от президента на Сметната палата на Република Словения г-н Игор Шолтес, ще посети България на 9 и 10 септември 2005 г. Словенската делегация  ще се срещне с председателя и членовете на българската Сметната палата.

Словенските одитори проявяват интерес към българския опит в одита на държавния дълг и на общините.

Игор Шолтес е президент на Сметната палата на Словения от юни 2004 г. Преди това има дългогодишен професионален опит в областта на обществените поръчки. От 1997 г. до 2001 г. е член на Националната ревизионна комисия, като се е занимавал с процедурите по обществените поръчки в държавната администрация. През 2001 г. е назначен за директор на Службата за обществени поръчки – държавен орган, отговарящ за развитието на националната система за обществени поръчки и разработване на стандарти за ефективно и ефикасно използване на публичните финанси. От 2003 г. до избирането му за президент на Сметната палата на Словения е специален пълномощник за достъп до публична информация.
Член е на Управителния съвет на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ).