01.06.2006 г.

Президентът на Сметната палата на Република Австрия

   гостува на българската Сметна палата

01.06.2006 г.

Днес на двудневно посещение в София пристигна          д-р Йозеф Мозер, президент на Сметната палата на Република Австрия и генерален секретар на ИНТОСАЙ.

Той ще се срещне с проф. Валери Димитров, председател, и членовете на Сметната палата на Република България, и ще бъде приет от проф. Любен Корнезов, заместник-председател на българския парламент.

Австрийският гост проявява особен интерес към опита на българската Върховна одитна институция в обучението на одитори, в одитирането на средства от Европейския съюз и в усилията да се осигурява качество на одита.

Д-р Йозеф Мозер ще разгледа експозицията на Националния исторически музей, ще посети Боянската църква и храм-паметника "Св. Александър Невски".

     ИНТОСАЙ е международна организация на Върховните одитни институции (ВОИ), обединяваща ВОИ на 183 страни в света. Тя е автономна, независима и неполитическа организация, чиято главна задача е да се подобрява обмяната на идеи и опит между ВОИ в областта на публичния одит. Нейното седалище е във Виена.

Сметната палата на Република България е член на ИНТОСАЙ от 12 юли 2001 г.

     Д-Р ЙОЗЕФ МОЗЕР е завършил право във Виенския университет с докторска степен. Работил е в държавната администрация, парламента и частния сектор.

От 1 юли 2004 г. е президент на Сметната палата на Република Австрия и генерален секретар на ИНТОСАЙ.

     АВСТРИЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА не се ръководи от колегиален орган, а има монократична структура, т.е. президентът има право да взима еднолично решение. Тя е подчинена пряко на Националното събрание (парламента).