11.05.2011 г.
Д-р Игор Шолтес, президент на Сметната палата на Република Словения, е на посещение в България по покана на проф. Валери Димитров, председател на  Сметната палата на Република България.

На 12 май, четвъртък, 2011 г., от 11 часа, д-р Игор Шолтес ще изнесе лекция на тема „Ролята на върховните одитни институции в управлението на публичните финанси” в Университета за национално и световно стопанство, зала „Тържествена”, 2-ри етаж “.
На д-р Шолтес ще бъде връчен почетен плакет на УНСС.

При предишното си посещение у нас през есента на миналата година д-р Шолтес се срещна с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова и депутати и представи как работи словенската Сметна палата, по чийто модел бе създаден новият Закон за Сметната палата на Република България. 

Реформа, каквато сега се прави в българската Сметна палата съгласно новия закон, в Словения е проведена още през 2001 година.

Д-р Игор Шолтес е президент на Сметната  палата на Република Словения от  юни 2004 г. Завършил е право в Университета в Любляна, квалифициран адвокат. През 1997 г. става член на Ревизионната комисия и отговаря за издаване на постановления за  процедури по обществените поръчки, като  работи  предимно в областта на държавната  администрация, жалбите и закона за обществените поръчки. След усъвършенстване на законодателството в областта на обществените поръчки комисията е преструктурирана в Национална ревизионна комисия, чийто член той е до 2001 г.
През 2001г. правителството на Република Словения го назначава за директор на новосъздадената служба за обществени поръчки.
Той е активен член на международната мрежа за обществени поръчки, която включва всички страни членки на ЕС и представлява форум на специалисти в областта на политиката на  обществените поръчки. Форумът специализира в обмяната на информация и най-добри практики в областта на публичните поръчки.
Игор Шолтес е ангажиран в изграждането на институционалната и законодателна рамка  в  страните от Югоизточна Европа и по-точно републиките на бивша Югославия.