06.06.2007 г.

Президентът на словашката Сметна палата доц. инж. Ян Ясовски е на посещение в българската Сметна палата от 5 до 7 юни. Обсъждат се влиянието на присъединяването на България към Европейския съюз върху функциите на институцията, стратегията на одитната дейност, условията за извършване на качествен одит, информационните технологии в одитната дейност, взаимоотношенията между Сметната палата, Народното събрание и другите държавни органи.

Словакия е член на Европейския съюз от 1 май 2004 г. и сметната й палата вече одитира средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Затова нейният опит в тази дейност предизвика интерес при срещата на председателя проф. д-р Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България с доц. инж. Ян Ясовски. Словашката сметна палата има специализирана секция, която одитира европейските средства. Според доц. Ян Ясовски тази организация е ефективна, защото е по-лесно да се обучат по-малко одитори за контрола на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Вниманието е насочено най-вече към усвояването им, което в Словакия е едва 40%. "Става дума за милиарди евро, затова проверяваме защо проектите не вървят. Стремим се към по-голям процент усвояемост", посочи доц. Ян Ясовски.

Доц. инж. Ян Ясовски е президент на Сметната палата на Словашката република от 2005 г. Кариерата му на държавен служител започва в службите на пощите и комуникациите, през 1997 г. поема поста министър на транспорта и телекомуникациите. През 1998 г. печели депутатски мандат в Националния съвет на Република Словакия (парламента на Словакия).

Преди една година делегация на българската Сметна палата посети Словакия в рамките на двустранното сътрудничество между двете одитни институции.