28.04.2005 г.

Президентът на Република България се срещна с председателя и членовете на Сметната палата

28.04.2005 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и членовете на Сметната палата се срещнаха днес с президента на Република България Георги Първанов.

В обществото има голям респект към Сметната палата като институция, която извършва външен одит на публичните средства, заяви президентът Първанов. Той пожела успешен мандат на ръководството на Върховната одитна институция.

Председателят на Сметната палата Валери Димитров представи нейните членове и подчерта, че в работата си те ще се ръководят от компетентността, високия морал и безпристрастността.

Проф. Димитров запозна президента със задачите, които институцията трябва да изпълнява след подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз.           

По време на разговора е обсъдена нуждата от  подобряване на  механизма на функциониране на публичния регистър и  ефекта от публичното въздействие.            

Президентът Георги Първанов оцени високо работата на предишния  състав на Сметната палата.