18.09.2009 г.

18.09.2009

Президентът на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) и председател на Върховната контролна палата (ВКП) на Република Полша г-н Яцек Йежерски  посети  България от 16 до 18 септември 2009 г. Водената от него делегация пристигна в София по покана на председателя на Сметната палата на Република България проф. д-р Валери Димитров.

Гостите се срещнаха с членове на Сметната палата, на която се запознаха със  структурите и спецификите на двете върховни одитни институции. Обсъдени бяха и  теми като конституционната и правната рамка на дейността и правомощията на българската Сметна палата, в какво се изразява нейната независимост, как се избира и назначава ръководният й състав, какъв е статутът на одиторите, какви одитни процедури се прилагат, как се изготвят одитните доклади и др.

Разискана бе и програмата за разширяване на съвместната дейност на двете институции.

Делегацията бе приета от г-жа Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание на Република България.

Г-н Яцек ЙЕЖЕРСКИ е завършил Факултета по биология и естествени науки на Университета в Гданск. Магистър е по зооекология. През юли 2007 г. става председател на ВКП на Република Полша, а през юни 2008 г. на VІІ конгрес на ЕВРОСАЙ е избран за неин президент.