10.06.2003 г.

Президентът на Европейската сметна палата

пристига на посещение у нас

 

10.06.2003 г.

Президентът на Европейската сметна палата г-н Хуан Мануел Фабра Вайе пристига на официално посещение в България от 11 до 13 юни 2003 г. по покана на българската Сметна палата.

Г-н Вайе ще се срещне с председателя и членовете на българската Сметна палата, с вицепрезидента на Република България г-н Ангел Марин, с председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков и с министър-председателя г-н Симеон Сакскобургготски.

По време на срещата с българската Сметна палата ще бъде обсъдено сътрудничеството и взаимодействието между Европейската сметна палата и българската Върховна одитна институция в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. Г-н Вайе ще бъде запознат с опита на българската Върховна одитна институция при одита на средства от фондове и програми на ЕС и подготовката на необходимия капацитет за одит на такива средства в условията на членство на Република България в ЕС.

Председателят на Сметната палата на България доц. д-р Георги Николов и председателят на Европейската сметна палата   г-н Хуан Мануел Фабра Вайе ще дадат кратък брифинг за представителите на медиите на 12 юни 2003 г., от 11 часа, в Сметната палата, на ул. "Екзарх Йосиф" № 37, ет. ІІ, стая № 201.

* 

Европейската сметна палата (ЕСП) е една от петте институции на Европейския съюз. Основана е през 1977 г. със седалище в Люксембург.

              Основната задача на ЕСП е да осъществява одит на финансовите отчети и изпълнението на бюджета на ЕС, с цел подобряване на финансовото управление и информиране на обществеността в Европа за използването на публичните фондове от институциите, отговарящи за тяхното управление.

ЕСП може да одитира всяка институция или лице, което управлява или получава средства от Общността. По-конкретно тя одитира институциите и органите на  Общността, националните, регионалните и местните власти и крайните получатели на средства от Общността.

*

Хуан Мануел Фабра Вайе

Президент на Европейската сметна палата

(биографична справка)

 

Роден в Тортоса, Испания през 1950 г. Женен, има 4 деца. Завършил е право в университета Комплутенс, Мадрид. Мениджър на фирма, работеща в областта на земеделието и трансфера на технологии в Испания, с проекти във Франция, Великобритания, Холандия и САЩ.

Депутат от испанския парламент по време на ІІ, ІІІ, ІV и V парламенти, обхващащи периода 1982 - 1994 г.; през този период е член на икономическата комисия, комисията по външни работи и на комисията за връзки с Европейската общност.

·         Член на Северно-атлантическия съвет (1982 - 1989 г.)  и комисията за свободно движение на хора и информация

·         Член на съвещателното тяло на Съвета на Европа (1989 - 1994 г.) и на икономическата комисия и комисията по политическите въпроси

·         Член на съвещателното тяло на Западно-европейския съюз       (1991 -1994 г.) и на Комисията по бюджет и политически въпроси

Депутат на Европейския парламент по време на ІV-тия парламент (1994 – 1999 г.) и V-тия парламент (1999 - 2000 г.).

Член на бюджетната комисия (1994 - 2000 г.), комисията по бюджетен контрол (1994 - 1999 г.) и комисията по външни работи, сигурност и отбрана (1994 - 2000 г.).

През март 2000 г. е назначен от Съвета на Европа за член на Европейската сметна палата и отговаря за Европейския фонд за развитие и е член на одитна група, която отговаря за издаване на становища за заверка на финансовите отчети.

На 16 януари 2002 г. г-н Фабра Вайе е назначен за президент на Европейската сметна палата. Мандатът му продължава до 15 януари 2005 г. с възможност да бъде  преизбран.