17.06.2011 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков се срещнаха днес с президента Георги Първанов.
Проф. Димитров представи своите заместници и запозна президента с преструктурирането на Сметната палата съгласно новия Закон за Сметната палата.
Той подчерта, че ръководството има амбицията да запази и разшири одитния капацитет на институцията, която ще работи по международно признатите одитни стандарти.
Държавният глава изтъкна необходимостта от мониторинг на изразходваните средства по време на избори и политически кампании, както и контрол върху сивата част на подобни процеси.
Председателят на Сметаната палата информира президента, че съгласно изискванията на Изборния кодекс в момента се изгражда регистър на дарителите на политическите партии и той ще влезе в действие преди изборите за президент, вицепрезидент и местни органи през октомври.
Ръководството на Сметната палата увери, че осъществява възложения на институцията контрол върху изразходваните средства за изборни цели.
Според председателя на Сметната палата картината в усвояването на европейски средства е доста пъстра, особено в сектора на земеделието, където се открояват най-много проблеми с усвояването.
Проф. Димитров информира президента, че Сметната палата работи активно по проблемите и е изготвен обобщен доклад, който ще бъде представен на държавния глава.