17.01.2005 г.

Пресконференция във връзка с проект на ЕС
за по-нататъшното развитие на Сметната палата

17.01.2005 г.

С работна среща и пресконференция на 18.01.2005 г., вторник, в хотел "Шератон", от 11 часа, официално ще стартира туининг проектът "По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор", финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз. Туининг договорът е част от цялостен проект с бюджет 2 млн. евро.

Туинингът се осъществява чрез работна програма, съгласувана между Сметната палата на Република България (бенефициент по проекта) и върховните одитни институции на Федерална република Германия и Испания.

В пресконференцията ще вземат участие доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата на Република България, проф. д-р Дитер Енгелс, президент на Сметната палата на Федерална република Германия, г-н Гюнтер Гюнцел, член на Сметната палата на ФРГ и ръководител на проекта от германска страна, г-н Хавиер Медина Гуяро, член на Сметната палата на Испания и ръководител на проекта от испанска страна, и   г-н Руд Ван Енк, ръководител на секция проекти ФАР и ИСПА към Делегацията на Европейската комисия в България.

Работната среща с участието на ръководителите на проекта от българска, германска и испанска страна и ръководителите на отделните компоненти на проекта от българска страна е насрочена за 10.00 часа.

Същият ден проф. д-р Дитер Енгелс и г-н Хавиер Медина Гуяро ще се срещнат с г-жа Нина Радева, председател на Комисията по бюджет и финанси към 39-то Народно събрание.

Изложба на художника Румен Статков – автор на многолистовия стенен календар на Сметната палата за 2005 г., ще бъде открита в нейния учебен център на ул. "Антим І" №17.

На следващия ден, 19.01.2005 г., сряда, в зала "Средец" на хотел "Шератон" ще бъдат изнесени две лекции. Проф. д-р Дитер Енгелс ще говори на тема "Подходът и "философия" на немската Сметна палата при одитиране на държавния бюджет и извършване на одити на изпълнението. Необходимост и начини за взаимодействие с парламента и обществеността". Гостът от Испания Хавиер Медина Гуяро ще запознае присъстващите с начините за представяне на одитните резултати пред парламента и обществеността.