01.02.2011 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков представиха вижданията си за реформа и развитие на институцията пред одиторите.

Сметната палата е място за професионалисти от висока класа. Времето на имитациите свърши, няма да се търпят в институцията мързеливци и некадърници. Одиторите, които си обичат професията и които са се посветили на нея, и които спазват високи професионални изисквания, ще бъдат насърчавани, добре платени и пред тях ще има магистрала за професионално развитие и професионално удовлетворение. Тези, които не могат или не искат да отговарят на изискванията, да търсят друго поприще. Това заяви пред одиторите проф. Димитров.

В работата на одиторите трябва да има три императива – доказаност, документираност и контрол по качеството, заяви още проф. Димитров. Той подчерта, че в одитната дейност на Сметната палата няма да има никаква секретност и тъмнина и докладите ще бъдат приемани на заседания, на които всеки ръководител на одитен екип ще трябва да защити доклада си. На заседанието ще присъства директорът на дирекция, който трябва да упражнява контрол по качеството, ръководители на отдели, методолози и юристи, които да изразят становищата си по доклада, заместник-председател и председател. Стенограмата от заседанието ще бъде част от одитното досие, защото това ще доказва позицията на участниците в този процес.

Съгласно новия Закон за Сметната палата всички одитори ще трябва да преминат изпит по Международните одитни стандарти. Ще бъде оценяван индивидуалният принос на всеки в одитния продукт. За целта Сметната палата ще провежда въвеждащо, поддържащо и ежегодно обучение на одиторите и атестации. Одитори, които не могат да събират и оценяват доказателства, да документират, да пишат обосновано, при липса на промяна ще трябва да напуснат институцията, каза председателят.

Заместник- председателят на Сметната палата Цветан Цветков изтъкна, че мотивирани и обучени професионалисти с оптимизирана администрация трябва да доведат до качествен продукт. Одитните доклади и препоръки трябва да доведат до реално подобрение на управлението в публичния сектор - това очаква от нас обществото.
Професионализмът и мотивацията могат да се постигнат с различни форми на обучение и атестации. Необходимо е да се актуализира Наръчникът за одитната дейност в съответствие с Международните одитни стандарти. Важно е да се осъвремени и Етичният кодекс. Всеки от нас трябва да има чувство за институционална принадлежност към Сметната палата.

Заместник- председателят на Сметната палата Валери Апостолов също подчерта, че реформата се предприема с цел подобряване на качеството на одитната дейност, включително чрез въвеждане на софтуерните продукти в нея, а не просто за подмяна на досегашните членове на палатата. Качеството на одитния продукт е съвкупност от условия на труд, техническа обезпеченост, софтуер, обучение и доказаност на констатациите. В началото на предишния си мандат заварихме палатата при много лоши условия на труд. Сега те са европейски. Притежаваме специализиран софтуер, който трябва да използваме максимално. Одиторите трябва да се специализират в отделните видове одити, всичколози не ни трябват.

Функционалната организация на Сметната палата ще е по видове  одити. Създават се 4 одитни дирекции: “Одити на съответствието при финансовото управление”, “Специфични одити”, “Финансови одити”, “Одити на изпълнението”.
Представени бяха и техните и. д. директори, съответно Милен Николов, Иво Иванов, Пепа Хаджиева и Таня Константинова. Те ще ръководят и офисите на Сметната палата в страната. Териториални поделения и сектори вече няма да има.  
Общо ръководство, организация и контрол на одитната дейност на първите две дирекции ще осъществява зам.-председателят Валери Апостолов, а на останалите две - зам.-председателят Цветан Цветков.