09.06.2003 г.

Политически партии дължат данъци за около 50 хиляди лева, а не 50 милиона лева, както бе съобщено в предаването "Неделя 150" на Българското национално радио на 08.06.2003 г., уточнява председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов.

Той се извинява на посочените в предаването партии, на медиите и на обществеността за неволно допуснатата грешка, която не променя принципната му позиция за осъществяване на стопанска дейност от партиите, за което се дължат съответни данъци.

Съгласно чл. 23 от Закона за политическите партии, в сила от 28.03.2001 година, партиите нямат право да осъществяват стопанска дейност.

Наличието на данъчни задължения от страна на партии, независимо от техния размер, е индикация за нарушение на действащия Закон за политическите партии.