22.10.2001 г.

В Сеул са представени 139 сметни палати и 13 международни организации
22.10.2001 г.


От 21 до 27 октомври 2001 г. в гр. Сеул, Република Корея, се провежда ХVІІ конгрес на ИНТОСАЙ (Международна организация на върховните одитни институции). България е представена от председателя на Сметната палата доц. д-р Георги Николов.

В най-висшия форум на сметните палати, който се провежда на всеки три години, вземат участие 139 сметни палати и 13 международни организации. От 12 юли 2001 г. член на ИНТОСАЙ е и българската Сметна палата.

Основните теми на конгреса са извършваните от ВОИ одити на международни и наднационални институции и приносът на ВОИ в осъществяването на административните и държавните реформи. Разискванията ще съдействат за създаването на механизъм за одит на международни институции, какъвто вече съществува при одита на организациите в системата на ООН. Ще се дискутира и ролята на ВОИ при планирането, прилагането и одитирането на реформите в администрацията и държавния сектор.

Ще бъдат изслушани доклади на комисиите по одитните стандарти, по счетоводни стандарти, по стандартите за вътрешен контрол, по публичния дълг и по одит с помощта на електронна обработка на данни. Работните групи по приватизация и оценка на програмите ще представят резултатите от своята дейност.

Председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов ще участва и в срещата на ЕВРОСАЙ, която ще се проведе в рамките на конгреса на ИНТОСАЙ.

Предвижда се да се направят промени в Устава на ИНТОСАЙ. Председателят на ИНТОСАЙ през следващите три години ще бъде президентът на Сметната палата на Република Корея, домакин на ХVІІ конгрес на ИНТОСАЙ.