27.11.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

ЩЕ УЧАСТВА В СРЕЩА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

НА ВЪРХОВНИ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЕВРОПА

26.11.2002 г.

Председателят на Сметната палата на Република България  доц. д-р Георги Николов ще участва в среща на  ръководителите на върховните одитни институции  на страните-членки на ЕС и  на страните-кандидатки за членство в ЕС. Срещата ще се проведе на 27 и 28 ноември 2002 г. в Люксембург, където е седалището на Европейската сметна палата.

На срещата ще се дискутират съвместните дейности на върховните одитни институции и връзките им с националните парламенти.

По време на срещата ще се отбележи 25-ата годишнина на Европейската сметна палата. В честването ще участват министър-председателят на Люксембург, членове на Европейския парламент и на Европейската комисия.
 

Европейската сметна палата (ЕСП) контролира законосъобразността и целесъобразността на приходите и разходите на ЕС. Контролната дейност на ЕСП се разпростира както върху общия бюджет на Европейската общност и дейността на ЕС по отпускането на кредити и заеми, така и върху органите на ЕС.