09.12.2003 г.

Председателят на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов ще участва в среща на президентите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните - членки на Европейския съюз, на присъединяващите се страни и на страните кандидатки, която ще се проведе на 9 и 10 декември 2003 г. в Прага.

През първия ден участниците ще обсъдят координацията на дейностите на ВОИ за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и паралелните одити на управлението на структурните фондове, както и усъвършенстването на рамката на сътрудничество между ВОИ на страните членки, присъединяващите се страни, страните кандидатки и Европейската сметна палата.

Президентите на ВОИ от присъединяващите се страни и от страните кандидатки ще се включат в срещата на 10 декември, когато ще обменят информация, свързана с одити на средства от Европейския съюз. Съвместната работа ще продължи с обсъждане на конкретен казус от одитната дейност – управление на опасните отпадъци.

По време на срещата Европейската сметна палата ще представи годишния си доклад за 2002 г., както и информация за членство в нея и организацията й след разширяването на Европейския съюз.

В срещата ще участват и представители на Инициатива на Международната организация на ВОИ (ИНТОСАЙ) за развитие и СИГМА. Те ще направят предложение за подобряване на обучението на одиторите и за оказване на конкретна помощ на ВОИ от европейските страни.