05.05.2005 г.

Председателят на Сметната палата ще участва
в среща на Международния борд
на одиторите на НАТО

5.05.2005 г.

        Делегация, водена от председателя на българската Сметна палата проф. Валери Димитров, ще вземе участие в обсъждането на годишния доклад за дейността на Международния борд на одиторите на НАТО за 2004 г.

        Срещата ще се състои на 10 май 2005 г. в Брюксел и в нея ще участват представители на компетентните национални одитни органи на 26-те държави, членки на НАТО.

        Международният борд на одиторите на НАТО одитира отчетите на различните органи на НАТО и тези, които са свързани с разходи по линията на инфраструктурни програми, финансирани от НАТО.

        Бордът е съставен от служители от одиторските органи на страните-членки. Те имат независим статут и се избират от съответните страни.  Назначават се и се отчитат пред Съвета на НАТО.