29.03.2006 г.

Председателят на Сметната палата ще участва в международна конференцияза ролята на ВОИ в предотвратяване на корупцията

29.03.2006 г.

"Ролята на Върховните одитни институции (ВОИ) в предотвратяване на корупцията" е темата на първата международна конференция на ВОИ от Централна и Източна Европа, която ще се състои състои на 30 и 31 март 2006 г. в гр. Подгорица, столицата на Черна гора. Във форума по покана на Сметната палата на Черна гора ще участва и делегация на българската Сметната палата, водена от нейния председател проф. Валери Димитров.

Международната конференция е организирана съвместно от службата "Инициатива срещу корупцията" към правителството на Република Черна гора, Регионалния секретариат на Инициативата за борба с корупцията на Пакта за стабилност в Сараево, службата "Германско техническо сътрудничество" и с помощта на Сметната палата на Словения.

Проф. Валери Димитров ще направи презентация на тема "Прозрачността и отчетността на институциите в публичния сектор като средства за борба с корупцията".

Конференцията ще бъде приветствана от президента на Международната организация на ВОИ (ИНТОСАЙ) д-р Арпад Ковач, който ще произнесе и встъпително слово.

За своя опит в предотвратяването на корупцията ще говорят представители на ВОИ на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Германия и Румъния.