03.12.2004 г.

Председателят на Сметната палата ще присъства на срещата на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ на ЕС

03.12.2004 г.

Доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата, е поканен да присъства на срещата на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на Европейския съюз, която ще се проведе в Люксембург в Европейската сметна палата (ЕСП).

Ще присъстват още и ръководителите на ВОИ на Хърватска, Румъния и Турция, както и представителите на Инициативата на международната организация на ВОИ за развитие (ИИР), на Европейската организация на ВОИ (ЕВРОСАЙ) и на СИГМА.

Темите, които ще се обсъждат, са рамка на сътрудничество между ВОИ на страните-членки и ЕСП, последни доклади от ВОИ на страни-членки свързани с финансовото управление на ЕС и одитни дейности, прилагащи сътрудничеството на практика.

Ще бъдат разгледани още и теми като развитието на работните връзки със страните-кандидатки и други външни партньори, дейностите в сферата на обучението и представяне на доклади от ВОИ на страни-членки на ЕС.

Отдел "Връзки с обществеността
и издателска дейност"
Тел./факс: 981 75 43, тел.: 935 74 17               
e-mail: sp-void@otel.net