27.05.2002 г.

От 27 до 31 май в Москва ще се проведе Петият конгрес на ЕВРОСАЙ
27.05.2002 г.

Делегация‚ водена от председателя на Сметната палата доц. д-р Георги Николов‚ ще вземе участие в Петия конгрес на европейската организация на върховните одитни институции ЕВРОСАЙ‚ който започва днес в Москва.

Конгресът ще се проведе от 27 до 31 май и ще бъде открит от президента на Русия Владимир Путин. Негов домакин е Сметната палата на Руската федерация‚ като нейният председател - Сергей Степашин‚ ше бъде президент на организацията през следващите три години.

Доц. Николов ще представи опита и практиката на Република България при текущия и последващия контрол за изпълнението на държавния бюджет.

Основната тема на Петия конгрес на ЕВРОСАЙ е "Върховните одитни институции и контрол на изпълнението на държавния бюджет". В рамките на темата ще бъдат обсъждани три основни подтеми - за ролята на върховните одитни институции при подготовката на бюджетните предложения от правителството и разглеждането им в парламента‚ текущият и последващ контрол за изпълнение на държавния бюджет и използването на информационните технологии в контрола на изпълнението на държавния бюджет.

По време на конгреса ще бъде определен и домакин на следващия Шести конгрес на Евросай през 2005 г.

Евросай е една от регионалните организации на ИНТОСАЙ - международна организация‚ обединяваща върховните одитни институции на 183 страни с ранг на организация‚ сътрудничаща си с ООН. Сметната палата на Република България е член на ЕВРОСАЙ от март 2002 г.