05.07.2006 г.

Председателят на Сметната палата
разпореди проверка на факти, изнесени по  bTV

05.07.2006 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров разпореди проверка за незабавно изясняване  на изнесените факти във връзка с  полученото право на строеж в Несебър от директора на Териториално поделение на Сметната палата в Бургас Георги Михайлов. Фактите бяха оповестени в предаването на bTV  "Репортерите", излъчено на 2 юли 2006г. 

Сметната палата напомня, че одиторите й са независими при извършването на одити и свободно докладват резултатите от тях без натиск от техните ръководители.

В последния доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Несебър за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2005 г. одиторите на Сметната палата са констатирали, че общината е отстъпвала право на строеж за жилищни нужди без регламентирана процедура съобразно изискването на чл. 45а от Закона за общинската собственост (ЗОС), по която да се установяват жилищните нужди от длъжностни лица от общинската администрация. Не са одобрени необходимите документи за целта като молителите единствено декларират, че не притежават собствено жилище. Не се установени издадени документи за извършени проверки от служителите на общината за удостоверяване на истинността на декларираното, поради което не са налице доказателства за действително установени жилищни нужди.

Една от 17-те препоръки в доклада на Сметната палата към кмета на община Несебър е "Да се приеме Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските жилища съобразно изискването на разпоредбата на чл. 45а от ЗОС. Да се регламентират и изпълняват процедури за проверки с цел действително установяване на жилищните нужди на гражданите."