26.10.2012 г.
     Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров връчи на Финансово-счетоводния факултет в Университета за национално и световно стопанство златният плакет на Сметната палата по случай 60-годишния му юбилей.
     Годишнината бе отбелязана с юбилейна международна научна конференция „Криза и икономически растеж”, на която присъстваха и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков.