15.03.2013 г.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров откри кръглата маса “Международните счетоводни стандарти за публичния сектор в бюджетната сфера в България”,  която се проведе днес в сградата на Сметната палата.
Участие в дискусията взеха заместник-председатeлите на институцията Валери Апостолов и Цветан Цветков, представители на Министерството на финансите, Националния статистически институт и Института за дипломирани експерт-счетоводители.   
Кръглата маса поставя началото на подготовката на споразумение между институциите, което трябва да подготви въвеждането на бъдещите европейски счетоводни стандарти.