12.12.2007 г.
Членовете на Сметната палата на Република България, начело с нейния председател проф. Валери Димитров, се срещнаха с председателя на Сметната палата на Румъния д-р Дан Шагуна.
Срещата се проведе в Териториалното поделение на Сметната палата-Русе, където на 10-11 декември 2007 г. се проведе първото изнесено заседание на българската Сметна палата.
По време на срещата бяха обсъдени бъдещото развитие на взаимоотношенията и доброто сътрудничество между двете ВОИ.