23.07.2009 г.

 

23.07.2009

Делегация на Сметната палата на Грузия, водена от нейния председател Леван Безхашвили, е на официално посещение в България от 19 до 24 юли 2009 г. На среща с проф. Валери Димитров, председател на Българската Сметна палата, и с членове на палатата бяха дискутирани следните теми: политиката за управление на одита и ръководни процедури, укрепването на капацитета на ВОИ, СИГМА, туининг проекти, управление на човешките ресурси, плана за обучение на персонала в Сметната палата, развитието на информационните технологии.

Сметните палати на България и Грузия установяват контакти през 2000 г. През 2002 г. по покана на председателя на Сметната палата на Грузия делегация на Сметната палата на Република България присъства на Третата среща на Съвета на председателите на ВОИ от Обединението на независимите държави, проведена в Тбилиси. През 2006 г. на официално посещение в България е делегация, водена от д-р Зураб Соселия, председател на Сметната палата на Грузия. По време на посещението е подписано Споразумение за сътрудничество между двете сметни палати.

Леван Безхашвили е завършил право в Юридическия факултет в Държавния университет „Иване Явакхишвили” в Тбилиси. Заема поста председател на Сметната палата на Грузия през 2008 г. Преди това е губернатор на регион Какхети, народен представител в Парламента на Грузия, Председател на Комисията по правни въпроси към Парламента. Бил е заместник-министър на правосъдието.