24.07.2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
И ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ПОДПИСАХА
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Двете институции имат обща цел: да се подобри резултатността на борбата с корупцията и престъпността,
с нарушенията в бюджетната сфера

Днес председателят на Сметната палата доц. д-р Георги Николов и главният прокурор на Република България Никола Филчев подписаха споразумение за сътрудничество и взаимодействие.

Контролът, който извършва Сметната палата, е много важен, затова имаме нужда от сътрудничество и взаимодействие, заяви главният прокурор. Това е част от усилията за повишаване на ефективността в борбата с корупцията. А както многократно съм казвал, корупцията не е сред работниците, селяните, учащите се и интелигенцията, корупцията е винаги проява на хора с власт, на хора, които имат възможност да се разпореждат с държавни средства и имущество, добави г-н Никола Филчев.

Целта ни е една и съща - да водим резултатна борба с тези, които нарушават законите, отбеляза председателят на Сметната палата. Главното в това споразумение е, че когато Сметната палата установява данни за престъпления, тя своевременно ще уведомява за тях прокуратурата, ще й съдейства в рамките на своите компетенции по-бързо да се предприемат действия. Стремежът ни е в новите реалности да помогнем на държавата да сведе до минимум престъпността, нарушенията в бюджетната сфера, изтъкна доц. д-р Георги Николов.

Споразумението е в съответствие със Закона за Сметната палата и Закона за съдебната власт, които изискват сътрудничество в борбата с престъпността.