02.05.2006 г.

Председателят на Сметната палата е на посещение в Албания

02.05.2006 г.

Председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров е гост на албанската Сметна палата.

Програмата за неговото посещение предвижда днес той да се срещне с председателя на парламента на Република Албания Жозефина Топали.

След разговора с неговия колега Роберт Чеку, председател на албанската Сметна палата, на проф. Димитров ще бъде представено ръководството й. Той ще се запознае със стратегията на нейното развитие, с правната рамка на осъществяваната дейност, със структурата, организацията и резултатите, постигнати от Върховната одитна институция през 2005 г.

За работните срещи домакините са подготвили три презентации: за контрола върху изпълнението на препоръките от одитните доклади, за одита на държавните субсидии и за контрола върху качеството на одита.

Проф. Валери Димитров ще се срещне и с Боби Бобев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания.