12.07.2005 г.

Председателят на Международния борд на одиторите на НАТО идва в България

12.07.2005 г.

Председателят на Международния борд на одиторите на НАТО Дейвид Удуърд ще посети България на 13 и 14 юли 2005 г.

Г-н Удуърд ще се срещне с председателя и членовете на българската Сметната палата и главните одитори по координация и контрол във Върховната одитна институция.

Делегация от българската Сметна палата, водена от нейния председател проф. Валери Димитров, взе участие в обсъждането на годишния доклад за дейността на Международния борд на одиторите на НАТО за 2004 г., което се проведе през месец май 2005 г. в Брюксел. В него участваха представители на компетентните национални одитни органи на 26-те държави, членки на НАТО.

Международният борд на одиторите на НАТО одитира отчетите на различните органи на НАТО и тези, които са свързани с разходи по линията на инфраструктурни програми, финансирани от НАТО.

Бордът е съставен от служители от одиторските органи на страните-членки. Те имат независим статут и се избират от съответните страни.  Назначават се и се отчитат пред Съвета на НАТО.