20.05.2008 г.

Председателят на Европейската сметна палата (ЕСП) г-н Витор Мануел да Силва Калдейра е на двудневно посещение в България по покана на Сметната палата на Република България. Той е придружаван от г-жа Надежда Сандолова, член на ЕСП, която бе член на българската Сметна палата през първия й мандат.

Г-н Витор Калдейра се срещна в понеделник с председателя проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата на Република България.

Основна тема на разговорите бе задълбочаването на сътрудничеството между българската Сметна палата и ЕСП. Обсъдени бяха и възможностите за обмяна на опит.

Приоритет за Европейската сметна палата е доброто сътрудничество с националните сметни палати на страните членки на Европейския съюз, заяви г-н Витор Калдейра. В момента се работи по хармонизиране на практиките, методите и подходите за одитиране на европейските средства, каза г-н Калдейра.

Високо оценена бе ролята на българската Сметна палата, която констатира нередности при управлението на европейските средства.

Подчертана бе изключително важната роля на върховните одитни институции за гарантиране на добре работещи системи за вътрешен контрол при управлението на европейските средства.

В рамките на посещението българската институция организира срещи на г-н Витор Калдейра със зам-председателя на Народното събрание г-н Любен Корнезов, министър-председателя г-н Сергей Станишев и с министъра на финансите Пламен Орешарски.

Днес г-н Витор Калдейра бе удостоен с титлата «Почетен професор» от проф. д-р Борислав Борисов, ректор на Университета за национално и световно стопанство.

Пред преподаватели, студенти и представители на институции, имащи отношение към управлението и контрола на средства от ЕС в България, г-н Калдейра представи ролята и функциите на Европейската Сметна палата.

Г-н Калдейра е избран за председател на Европейската сметна палата на 16 януари 2008 г. за тригодишен мандат. За 4 месеца от поемането на длъжността това е третата му визита в национална сметна палата на страна членка на Европейския съюз.