20.06.2005 г.

Председателят на Държавния върховен одит на Албания идва в България

20.06.2005 г.

Делегация, водена от председателя на Държавния върховен одит на Република Албания г-н Роберт Чеку, ще посети България на 21 и 22 юни 2005 г. Албанската делегация ще се срещне с председателя и членовете на българската Сметната палата.

Албанските одитори проявяват интерес към българския опит в одита на разходването на държавния бюджет и по-специално одита на инвестиции и обществените поръчки, одита на чуждестранни инвестиции и средства от Европейския съюз, одита на концесионни договори и споразумения, одита на планиране на приходите и други одити. Сред обсъжданите теми ще бъде и приносът на Върховните одитни институции (ВОИ) за откриване и предотвратяване на случаи на злоупотреби и измами.

Албанската делегация ще се запознае с работата на Териториалното поделение на Сметната палата в София.

Роберт Чеку е председател на Държавния върховен одит на Република Албания от октомври 2004 г. Има богат опит в държавната администрация – бил е заместник-министър и министър на финансите, първи директор на митниците и генерален директор на митниците, държавен секретар по туризма, а преди избирането му за шеф на ВОИ – два мандата е депутат в албанския парламент. Автор е на проектите на първите фискални закони в Албания.