18.04.2003 г.

Председателят на българската Сметна палата ще посети Македония и Албания

18.04.2003 г.

Председателят на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов ще посети Македония и Албания по покана на шефовете на върховните одитни институции на двете страни.

Доц. д-р Георги Николов ще бъде на посещение в Държавната сметна палата на Република Македония от 20 до 22 април. Той ще разговаря с главния държавен одитор г-н Методия Тошевски, а с други представители на домакините ще се обсъдят теми, свързани с бюджетните организации, местното самоуправление, държавни предприятия, методология и международно сътрудничество. Доц. Николов ще има срещи и в парламента на Република Македония.

Председателят на българската Сметна палата ще посети Република Албания от 22 до 24 април. Той ще срещне с председателя на Върховния държавен одит на Република Албания г-н Мустафа Керчуку и директори от върховната одитна институция. Теми на разговорите ще бъдат организацията и дейностите на върховните одитни институции, видовете одити, статутът на одитора, назначаване, оценка и квалификация на кадрите. Доц. Николов ще посети офисите на върховната одитна институция и ще има срещи в Народното събрание на Република Албания. По-късно той ще обсъди с представители на албанската сметна палата взаимодействието й с парламента и неговите комисии, ролята и опита на ВОИ в борбата срещу измамите и корупцията.