13.12.2012 г.
По повод публикация  в бр. 50 на в. “168 часа” на 11 декември 2012 г. “Община подкупила Сметната палата с “луксозно” погребение, съобщаваме следното:

Напълно неоснователно е твърдението, че Сметната палата не е открила нарушения за таксата битови отпадъци при извършения през април 2012 г. финансов одит в община Силистра, защото е била подкупена с погребението на съпругата на Иван Николов, главен одитор в Сметната палата.
Сметната палата извършва в момента одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществените поръчки в Община Силистра за периода от 01.01.2011 г. - 30.09.2012 г. Този одит е започнал през септември 2012 г. и ще приключи през следващата година. Едва тогава ще е ясно има ли нарушения при администрирането на такса битови отпадъци и възлагането на обществените поръчки. Одитният екип е от трима одитори от одитна дирекция “Одити за съответствието при финансовото управление”, Иван Николов не е в този екип, защото изпълнява друг вид одити.  Сметната палата ще публикува одитния доклад за този одит, така както публикува всички одитни доклади за приключени одити на интернет страницата си, и всеки може да се запознае с него.  

Иван Николов е главен одитор в одитна дирекция “Финансови одити”, одиторите от която извършват финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства, включително на общините. При този вид одит не се проверяват такса битови отпадъци, обществени поръчки и др., а дали отчетът на първостепенния разпоредител е верен.
Финансовият отчет на община Силистра за 2011 г. е заверeн без резерви с обръщане на внимание. Това означава, че отчетът не съдържа съществени отклонения в отразената финансова и нефинансова информация. Причината за малкото грешки е текущият контрол на периодичните отчети на всички общини, включително тази в Силистра, при който се отстраняват голяма част от тях текущо през годината. Докладът за извършения през април 2012 г. финансов одит и становището за заверката на годишния финансов отчет за 2011 г. на община Силистра е публикуван също на интернет страницата на Сметната палата, както и одитните доклади и становища за заверка на годишните финансови отчети за 2011 г. на всички първостепенни разпоредители.  

Съпругата на Иван Николов – Димитринка Николова, е починала на 11 юни   2012 г., а Николов е приключил одитната си задача в община Силистра още през април, като през юни вече е бил на одит в община Балчик. Цинично е да се твърди, че нашият служител се е договорил община Силистра да плати погребението на съпругата му, месец и половина преди тя да е починала.

Поради изброените факти и аргументи Сметната палата отхвърля всякакви обвинения и спекулации, свързани с одитната й дейност и нейния служител.

Звено “Медийна политика” в Сметната палата