07.02.2006 г.

Поставено бе добро начало на професионалното сътрудничество и обмяната на положителен опит между сметните палати на България и Грузия

07.02.2006 г.

Споразумение за сътрудничество между сметните палати на България и Грузия бе подписано днес в София. С подписването на това споразумение поставяме добро начало на професионалното сътрудничество, заяви председателят на българската Сметна палата проф. Валери Димитров. Вашият опит на страна, на която предстои пълноправно членство в Европейския съюз, е много ценен за страна като нашата, на която предстои членство в НАТО и разговори за присъединяване към ЕС, изтъкна председателят на Сметната палата на Грузия д-р Зураб Соселия. Тук бе и посланикът на Грузия в България Теймураз Шарашенидзе.

Споразумението предвижда двете върховни одитни институции (ВОИ) да обменят информация и опит по усъвършенстване на външния независим одит. Двете ВОИ ще си сътрудничат в процеса на утвърждаването и развитието им чрез  запознаване с нормативната уредба, дейността на одитните органи и с постиженията в развитието на одитната дейност, взаимно ще се информират за направени промени в нормативните актове по одита на публичните финанси в двете държави, ще си взаимодействат по въпросите на организацията и провеждането на семинари, конференции и консултации.

Грузинската делегация се срещна с председателя и членовете на Сметната палата Ерджан Алкова, Румяна Георгиева, Валери Апостолов и Хюсеин Чауш.

Проф. Димитров и д-р Соселия разказаха как работят двете сметни палати, какви са техните структури и ръководни органи, в какво успяват и с какви проблеми се сблъскват в практиката си, какви международни стандарти за одит прилагат. Амбицирани сме да подобрим и усъвършенстваме дейността на Сметната палата така, че да бъдем достоен член на европейското семейство на сметните палати, каза проф. Димитров.

Проф. Валери Димитров връчи златен плакет – почетен знак на българската Сметна палата, на ръководителя на грузинската Сметна палата д-р Зураб Соселия. Той се разписа в почетната книга на българската ВОИ.