07.04.2008 г.
Делегация на Сметната палата на Република България, водена от проф. Валерий Димитров, гостува на Н.Пр. г-н Мустафа Ал-Барари, президент на Одитното бюро на Йордания.
Визитата включва обиколка, запознаване със законодателната рамка, мандатността и постиженията в одитния процес на Одитното бюро.
В програмата са предвидени разговори за стратегическото планиране и одита на социалните и здравните дейности. Делегацията ще се срещне с председателя и членовете на Финансовата комисия към Камарата на представителите. Предвидена е среща и с министъра на финансите на Йордания.
Н.Пр. г-н Мустафа Ал-Барари е президент на Одитното бюро на Йордания от 2006 г. От 2004 г. е заемал поста главен секретар на Бюрото. Първи вицепрезидент е на Управителния съвет на АРАБОСАЙ. Играе важна роля на регионално и международно ниво за развитието и укрепването на възможностите на АРАБОСАЙ, за осъвременяване на Одитния наръчник, за основаването на нови професионални структури за различните комитети и работни групи на организацията.
Членува в няколко професионални организации - Американския институт на лицензираните счетоводители, Йорданската асоциация на лицензираните счетоводители, Арабския институт на лицензираните счетоводители.
Одитното бюро на Йордания има заслуги с участието си в редица дейности и програми на ИНТОСАЙ и с активното си членство в различните Регионални работни групи и комитети, свързани с публичния дълг, околната среда, обучението и квалификацията на кадри, разработването на одитни наръчници.

Йордания е конституционна монархия.
Държавен глава е кралят, който е и върховен главнокомандващ. Той назначава министър-председателя и членовете на Сената, както и министрите в правителството, по предложение на министър-председателя. Конституцията (1952 г.) предоставя на краля широки пълномощия в упражняването на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
Висш законодателен орган е двукамарен парламент, който се състои от горна камара – Сенат (55 души, посочвани от краля за четиригодишен мандат) и Камара на представителите (110 депутата, избирани по пропорционалната система за четири години).
Висши органи на изпълнителната власт са кралят и правителството. Мандатът на правителството не е свързан със строго определен период от време. На тази основа обичайна практика за Йордания са честите смени на кабинетите.