11.06.2024 г.

Делегация, водена от г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, взе участие във втората среща на Проектната група на ЕВРОСАЙ  за ползи от и методологии за одит в реално време, която се проведе в Будапеща в периода 4-5 юни 2024 г.

От страна на Сметната палата на Република България в срещата взеха участие  и г-жа Енита Еникова – директор на дирекция „Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“ и г-жа Надежда Николова – началник на отдел „Одит на изпълнението на средства от Европейския съюз“.

Домакин на срещата беше Върховната одитна институция (ВОИ) на Унгария.

Целта на срещата беше да се обсъди Доклада с обобщените резултати от проведеното проучване за ползите от и методологии за одита в реално време (предварително изпратено за отговори към всички участници), който беше представен от г-н Мауро Орефиче – ръководител на проектната група. Проведени бяха дискусии по темата във връзка с по-нататъшната работа и развитие на процеса,  свързан с одита в реално време.

Представители на различни ВОИ запознаха участниците с извършените от тях одити в реално време, свързани с обществени поръчки, строителство, схеми за предоставяне на помощи за бежанци и др.

На официална среща с председателя на ВОИ на Унгария г-н Ласло Виндиш и други високопоставени лица, г-жа Грънчарова му връчи почетен плакет от ВОИ на България, като му пожела успешна и ползотворна работа.