26.12.2008 г.

На 26 декември 2008 г. внезапно почина Кольо Бунков.
От ноември 1995 г. до април 2005 г. той бе член на Сметната палата и ръководител на отделение. От 2005 г. до май 2007 г. той бе главен одитор-координация и контрол в Сметната палата.