27.03.2013 г.
Сметната палата на Република България бе домакин на Петата среща на оперативната група на ЕВРОСАЙ по одит на средства, предназначени за предотвратяване и преодоляване на последствията от бедствия и аварии. Тя се проведе в София на 26 и 27 април 2013 г. и в нея участваха представители на върховните одитни институции на 10 страни – Унгария, Казахстан, Молдова, Полша, Руската федерация, Словакия, Украйна, Чехия, Норвегия и България.
Дискусиите и презентациите се фокусираха върху двете основни теми – «Замърсяването на водата като една от прините за замърсяване на околната среда» и «Природните пожари – основни причини и пътища за предотвратяването им». 
В рамките на срещата се проведе и семинар за добрите практики от одити в тази област.