20.04.2006 г.

Парламентът състави комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.               

20.04.2006

За председател на комисията беше избран Петър Кънев от Коалиция за България, а за членове - Нина Чилова от НДСВ, Илкер Мустафов от ДПС, Мартин Димитров от ОДС и експертите Михаил Динев и Бисер Славков.

До 30 септември комисията трябва представи пред парламента доклад за приемане на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г.