09.04.2002 г.

Българската сметна палата ще представи обобщени резултати от извършен одит на изпълнението на Конвенцията за опазване на река Дунав
09.04.2002 г.

На 11 и 12 април в Париж ще се състои Втората среща на Работната група на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) по одит на околната среда. Организатори на срещата са сметните палати на Франция и Полша.

В срещата ще участват представители на над 20 европейски страни, Канада и Мароко. Сред тях е и делегацията на българската Сметна палата, която наскоро беше утвърдена за член на Работната група на ЕВРОСАЙ за одит на околната среда.

Целта на срещата е да стимулира върховните одитни институции (ВОИ) от европейските страни за участие в одити на околната среда, да се обменя опит в организирането на международни одити на средства за околната среда. Специално внимание ще се отдели на опита от одити, свързани с опазването на водните ресурси и защита от водни източници.

В трите пленарни заседания ще бъдат обсъждани темите: "Одит на управлението на речни басейни", "Защита на водни обекти - замърсяване от селскостопански дейности", "Одит на управлението на предприсъединителни фондове (ФАР, ИСПА)" и "Устойчиво развитие: роля на върховните одитни институции".

Докладчици по темите ще бъдат представители на Европейската сметна палата и Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), на сметните палати на Франция, Италия, Полша, Гърция, Великобритания, Португалия и други.

Представителите на българската Сметна палата ще запознаят участниците в срещата с обобщените резултати от извършен паралелен международен одит на изпълнението на изискванията на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав) от правителството на Република България.

На срещата ще се разискват резултатите от тригодишната дейност на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда и ще бъдат очертани контурите на стратегията за дейност през 2003 г. и 2004 г.