09.02.2006 г.

Осъждат чиновници за корупция след одити в Корея

09.02.2006 г.        

В Република Корея има осъдени чиновници за корупция в резултат на одити на Съвета по одит и инспекция, а други, които са извършили нарушения с бюджетни средства, са уволнявани, задължени са да връщат взетите средства или се облагат с по-високи данъци. Това бе заявено на срещата на делегацията на Върховната одитна институция (ВОИ) на Република Корея, водена от Уон-Чанг Лий, Комисар на Съвета по одит и инспекция на Корея, с проф. Валери Димитров, председател и Ерджан Алкова, член на Сметната палата.

          Г-н Лий посочи, че законодателната база в Корея позволява неправителствените организации, гражданите и държавните структури да подават сигнали за корупция и нарушения в корейската ВОИ и в резултат на тези сигнали да бъдат извършени одити.

          Корейската ВОИ е изявила желание и е получила разрешение да съдейства на Сметната палата на Индонезия в одита на средствата от международните организации за подпомагане на пострадалите от разрушителните вълни цунами през 2004 г., каза г-н Лий.

          Корейската делегация бе запозната подробно с механизма на одитиране на средствата от фондове и програми на Европейския съюз и управлението им от съответните органи, както и с устройството и организацията на българската одитна институция.

          Делегацията се срещна също така с главния секретар на Сметната палата доц. д-р Вяра Стоилова и началника на кабинета на председателя Галя Иванова и представители на администрацията на българската ВОИ.

          Съветът по одит и инспекция на Република Корея е създаден през 1962 г. Органът за корейската ВОИ, който взема решения, се състои от 7 членове. В институцията работят около 1000 души одитори и още толкова експерти извън щата на институцията.