07.11.2002 г.

ОЩЕ 10 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДЕКЛАРИРАХА ИМУЩЕСТВОТО, ДОХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ СИ

07.11.2002 г.

Още 10 души декларираха в Сметната палата имуществото, доходите и разходите си по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД).

Това са депутатите Валери Цеков, Милена Милотинова и Христина Петрова, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Милчо Миланов, областният управител на Перник Димитър Колев, областният управител на Сливен Иван Благоев, бившият заместник-областен управител на Бургас Виржиния Хайк, членовете на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол КристиянТаков и Пламен Стоилов и генералният директор на Националната служба за растителна защита Пламен Лазаров.

Бюлетинът по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД)