23.04.2004 г.

Одитори от сметните палати на 19 страни ще се обучават в София

23.04.2004 г.

Семинар по планиране и разработване на курсове по Дългосрочната програма за обучение на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие и ЕВРОСАЙ ще се проведе от 26 април до 4 юни 2004 г. в зала "Европа", хотел "Принцес", София.

В семинара ще участват одитори от Беларус, Монголия, Казахстан, Киргизката република, Руската федерация, Украйна, Федерация Босна и Херцеговина, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, Македония, Хърватска, Албания, Литва, Афганистан и България.

Семинарът ще започне от 9,30 часа  и ще бъде открит от доц. д-р Георги Николов, председател на Сметната палата на Република България.

Програмата предвижда приветствия към участниците в семинара да поднесат г-н Даниел Вълчев - председател на Комисията по европейска интеграция към Народното събрание, г-н Иван Петков - заместник-министър на външните работи на Република България, н.п. Ролф Балцерсен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в Република България,г-н Бярне Мьорк Ейдем - генерален одитор на Кралство Норвегия и председател на борда на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР), г-н Магнус Борге - генерален директор на ИИР и г-н Кристоф Перон - съветник по ЕВРОСАЙ към Сметната палата на Франция.

 

ИНИЦИАТИВА НА ИНТОСАЙ ЗА РАЗВИТИЕ

Инициативата на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) за развитие е учредена през 1986 г. като спомагателна организация за обучение. Целта на ИИР е да помага на Върховните одитни институции (ВОИ) на отделни страни да усъвършенстват одитния си капацитет и да повишават ефективността на одитната дейност чрез обучение, обмяна на информация и оказване на техническа помощ.

Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР) се управлява от Борд и Секретариат. Бордът на ИИР се председателства от  Генералния одитор на Норвегия и включва висши служители на ВОИ от Канада, Холандия, Норвегия и Обединеното кралство. От 2001 г. седалището на Секретариата на ИИР е в Осло, Норвегия. В Секретариата са назначени временно служители от ВОИ на Колумбия, Естония, Япония и Обединеното кралство.

ИИР изпълнява Стратегически план (2001-2006 г.) с формулирани пет приоритетни цели на ВОИ на страни, на които се помага. Главната цел е да се осигури и укрепи капацитетът за обучение в регионалните звена на ИНТОСАЙ.

ИИР е разработила Дългосрочна регионална програма за обучение (ДРПО), която се прилага от 1996 г. Нейната цел е да подпомага одитната дейност на ВОИ в условията на динамично променящия се свят, като подготвя одитори за обучение на одиторите в отделните страни.

Основната цел на ДРПО в Европейската организация на Върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) е да помогне на ВОИ да усъвършенстват уменията си за обучение, да разширят обхвата на дейностите в областта на обучението и обмяната на информация чрез засилването на инфраструктури, които да осигурят устойчивост и жизнеспособност на местните програми за обучение, съобразени със спецификата и опита на ВОИ. Очакваният резултат от тази програма е чрез обучението да се подобрява  качеството на прилаганите одитни процедури.

ЕВРОСАЙ е разделила осъществяването на ДРПО на две фази, за да има по-пълно съответствие с увеличените искания от много страни за обучение, което да се извършва на различни езици. Първата фаза по програмата приключи миналата година. В обучението, което бе на английски език, участваха представители на ВОИ от страни-кандидатки за ЕС.

Сметната палата на Република България е домакин на втората фаза на първа част от ДРПО. Семинарът на тема "Планиране и разработване на курсове" има продължителност шест седмици. Това е най-продължителната част от програмата за обучение на обучаващи. За първи път обучението в гр. София е на два работни езика - руски и английски. В семинара участват 33 одитори от 19 страни.

Домакин на втората фаза на втора част на ДРПО ще бъде ВОИ на Литва. Семинарът е предвиден за есента на 2004 г.

 

П Р О Г Р А М А

 

за откриване на семинара по планиране и разработване на курсове по Дългосрочната програма за обучение на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие и ЕВРОСАЙ

(26 април 2004 г., гр. София, хотел "Принцес", зала "Европа")

 

9,30 - 10,00 ч.       Откриване на семинара и представяне на Сметната палата на Република България от доц. д-р  Г.Николов, председател на Сметната палата

10,00 – 10,15 ч.     Приветствие от г-н Даниел Вълчев, председател на Комисията по европейска интеграция към Народното събрание на Република България

10,15 – 10,30 ч.    Приветствие от г-н Иван Петков, заместник-министър на външните работи на Република България

10,30 – 10,50 ч.    Приветствие от н. п. Ролф Балцерсен, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в Република България

10,50 – 11,10 ч.     Приветствие от г-н Бярне Мьорк Ейдем, генерален одитор на Кралство Норвегия и председател на борда на Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие (ИИР)

11,10 – 11,30 ч.      Приветствие от г-н Магнус Борге, генерален директор на ИИР

11,30 – 11,50 ч.     Приветствие от г-н Кристоф Перон, съветник по ЕВРОСАЙ към Сметната палата на Франция

 

 

Списък

на участниците в семинара "Планиране и разработване на курсове" от Втората фаза на Дългосрочната програма за обучение на ИИР/ЕВРОСАЙ, гр. София, хотел "Принцес", 26 април - 4 юни 2004 г.

 

1.    Рахила Хасанова -  Сметна палата на Република Азербайджан

2.    Найра Чалоян - Сметна палата наРепублика Армения

3.    Офелия Хакобян - Сметна палата на Република Армения

4.    Самуел Йолиян - Сметна палата на Република Армения

5.    Дмитрий Баско -  Комитет за държавен контрол  на Република Беларус

6.    Олег Якубович  - Комитет за държавен котрол на Република Беларус

7.    Заза Гаделия -  Сметна палата на Република Грузия

8.   Тамрико Пицхелаури   - Сметна палата на Република Грузия

9. Гюлзана Сейдахметова  - Държавен комитет за контрол на изпълнението на републиканския бюджет  на Република Казахстан

10. Камбар Омаров  -  Държавен комитет за контрол на изпълнението на републиканския бюджет на Република Казахстан

11.Гюлзат Асанлиева - Сметна палата на Киргизката република

12.Тимур  Сидиков - Сметна палата на Киргизката република

13.Йолита Коржуниете - Сметна палата на Република Литва

14.Екатерина Пакнехад - Сметна палата на Република Молдова

15.Наталия Александреану - Сметна палата на Република Молдова

16.Анастасия Михайлова - Сметна палата на Руската федерация

17.Лариса Чехонадских - Сметна палата на Руската федерация

18.Олга Кузнецова - Сметна палата на Руската федерация

19.Зафар Ганиев - Комитет за държавен финансов контрол на Република Таджикистан

20.Нематула Каримов - Сметна палата на Република Узбекистан

21.Олимхон Рустамов - Сметна палата на Република Узбекистан

22.Генади Шах - Сметна палата на Република Украйна

23.Лхвагсурен Сереетер - Сметна палата на Република Монголия

24. Мохмад Ян Омари - Върховна одитна институция на Афганистан

25.Елвана Тивари - Сметна палата на Република Албания

26.Невила Гега - Сметна палата на Република Албания

27. Даниел Коло - Върховна одитна институция на Федерация Босна и Херцеговина

28. Неджап Реджеп - Върховна одитна институция на Федерация Босна и Херцеговина

29.Соня Божиновска - Сметна палата на Република Македония

30.Таня Тасевска - Сметна палата на Република Македония

31.Томислав Бабич - Сметна палата на Република Хърватска

32.Венета Кирилова - Сметна палата на Република България

33.Николай Чернев - Сметна палата на  Република България