14.06.2005 г.

Одитори от Сметната палата станаха членове на международната асоциация на експертите по разследване на измами

14.06.2005 г.

Петима одитори от Сметната палата станаха членове на международната асоциация на експертите по разследване на измами (ACFE) и получиха днес сертификати, удостоверяващи компетентността им в предотвратяването, откриването и разследването на финансови измами.

 Сертификатите им бяха връчени от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров и г-жа Мери Джей Абит – директор на "Инициатива Отворено управление" на Американската агенция за международно развитие (USAID). Проф. Димитров заяви, че е изключително полезно българските одитори да приложат знанията си на практика, а г-жа Абит изтъкна, че USAID ще продължи ползотворното си сътрудничество със Сметната палата и занапред. Г-жа Абит предложи на българските одитори да ги включи и в програма за обучение на обучители. Целта е те да могат да предадат знанията си на други свои колеги от Сметната палата.

Одиторите от Сметната палата са първите български одитори, членуващи в международната асоциация. ACFE  има около 33 000 членове и клонове в 100 страни в света. Целта на асоциацията е да подпомогне намаляването на финансовите измами по света.