06.06.2001 г.

Сметната палата проверява 11 общини
06.06.2001 г.

На 9 юли, понеделник, започва двудневен работен семинар на тема "Пилотен одит на финансовото управление на средствата по Програма "Красива България-2" с участието на експерти на Програма СИГМА от Холандската сметна палата.

Сметната палата ще извърши одит на финансовото управление на средствата по Програма "Красива България - 2". Той ще бъде осъществен по изработени стандарти в съответствие с Европейските указания за прилагане на стандартите за одит на ИНТОСАЙ.

Целта на пилотния одит е да се подпомогне изграждането на капацитет за одит на средствата, предоставени от ЕС, включително и повишаването на квалификацията на одиторите в областните поделения на Сметната палата.

Одитът обхваща единадесет общини, получили средства по "Красива България -2 ". В него ще бъдат включени инспектори от областните поделения на Сметната палата.

Семинарът ще се състои в София, учебен център на Сметната палата, ул. "Антим I" № 17.