21.06.2010 г.
Одитори от българската и норвежката сметни палати обменят опит в одита на изпълнението  на съвместен семинар, който започна днес в сградата на Сметната палата в София и ще продължи до 25 юни 2010 г.

Семинарът бе открит от председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров. Одитите на изпълнението в областта на управлението на околната среда и енергетиката са все по-актуални за България, а авторитетната Сметна палата на Норвегия има огромен опит, който ще ни бъде изключиелно полезен, каза той.  

Нейно превъзходителство г-жа Тове Скарстайн, посланик на Норвегия у нас, посочи, че идеята за съвместния семинар се е родила по врме на Седмата годишна среща на Работната група на ЕВРОСАЙ (Европейската организация на върховните одитни институции) по одит на околната среда в началото на октомври м.г., когато домакин на събитието бе нашата Сметна палата.
От българска страна в семинара участват членовете на Сметната палата Горица Грънчарова и доц. д-р Евгения Пенкова.  
Лектори от норвежка страна са Глен Рьоер, Лисе Стирк Хансен, Кристин Лиен Скот и Камила Констанс Фредрикщайн.  

Първата тема е по общи въпроси на одита на изпълнението. Норвежките и българските одитори ще споделят практиките си в избора на одитна област и оценка на риска.
През втория ден българската Сметна палата ще презентира свой одит на изпълнението, а норвежката – стратегическо проучване, както и комуникацията с държавната администрация, след което ще се проведат дискусии.
Ще бъде обсъдено как се извършва планиране на одити в областта на околната среда. От българските одитори ще бъдат представени два хипотетични одита “case studies”, като двата одита ще бъдат използвани за основа на групова работа по планиране и събиране на данни през следващите дни.
През последните два дни от семинара участниците ще разгледат въпросите на планирането в областта на сектор енергетика като методология и анализ на данни, ще се запознаят и с одит на приспособяването към промените в климата във Великобритания, одит на водоснабдяването в Кипър и одит за ограничаване на вредните последствия от промените в климата в Норвегия.