14.04.2005 г.

Новият и досегашният екип на Сметната палата си обещаха приемственост и сътрудничество

14.04.2005 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и новоизбраните членове на Сметната палата се срещнаха днес с предишните си колеги – доц. д-р Георги Николов и досегашните членове на Върховната одитна институция. Двата екипа изразиха взаимно желание за приемственост и сътрудничество.

Проф. Димитров и колегите му благодариха на досегашния екип за професионализма му и за това, че е създал работеща институция с много висок авторитет. Те подчертаха също така голямата заслуга на институцията за успешното затваряне на Глава 28 "Финансов контрол" в преговорите за присъединяване на България към ЕС.

Представени бяха избраните вчера от Народното събрание членове на Сметната палата. Проф. Димитров изтъкна, че такъв акт – предаване на задължения от един екип на друг – се случва за пръв път в историята на възродената през 1995 г. институция.

Доц. д-р Георги Николов пожела на новия екип да работи със същото желание и ентусиазъм, с който ръководеният от него екип е успял да съгради основите на палатата през 9-те години на мандата си. Започнахме от нулата, нямахме опит и създавахме всичко в движение, каза той. Досегашните членове на Сметната палата заявиха, че всичките им усилия са били насочени към подобряване на управлението на бюджетните средства и да бъдат полезни на бюджетните институции с препоръките, които са давали в одитните доклади. Според тях обаче са нужни промени в законодателството, свързано с управлението на бюджетните средства и с правомощията на Сметната палата, като институцията се освободи от неприсъщи задължения.