18.01.2007 г.

Новата декларация по Закона за публичния регистър е публикувана на интернет страницата на Сметната палата

18.01.2007 г.

Новият образец на декларация по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, е публикуван на интернет страницата в раздел Публичен регистър.

Новият образец на декларация е изработен във връзка с последните изменения в закона, които са в сила от 1 януари 2007 г.

Декларацията съдържа подробно указание за попълването й.  

На интернет страницата са публикувани и указания за предварителна настройка на компютъра за попълване на декларацията.  Декларацията е изготвена на базата на таблици във формат на Excel, за който се предполага, че е най-близък за използване от широк кръг потребители и е инсталиран заедно с Microsoft Office на Вашите компютри. Преди работа с декларацията, е задължително лицата да се уверят, че техният Excel е настроен да допуска работа с макроси, в противен случай продуктът ще им посочи грешка.

Лицата, добавени с последните изменения в закона като задължени да   подават декларации пред Публичния регистър, трябва да го сторят до 31 януари 2007 г.  Сред тях са: органите на управление на Националния осигурителен институт, директорите на районните здравноосигурителни каси, главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт; членовете на ръководните и контролните органи и лицата, които съгласно устава представляват политическите партии, субсидирани от държавата.