20.04.2007 г.

Николай Камов поиска отстраняване на техническа грешка в представената от партията му декларация за дарителите

20.04.2007 г.

Господин Николай Камов,  председател на ПД Социалдемократи, уведоми с писмо председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров, че в представения Образец № 5, съгласно чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии,  е допусната техническа грешка и изпрати в Сметната палата нова декларация, с направената корекция.

По искане на г-н Камов грешката е отстранена и в документа на интернет страницата на Сметната палата, като в него вместо сумата 246 333.79 лв. се вписа коригираната сума 24 633.79 лв.